I 2018 ble det registrert igangsatt nær 11 400 byggeprosjekter innen nybygg, tilbygg og rehabilitering. Totalverdien på de igangsatte prosjektene er på over 504 milliarder kroner. Vi har sett på hvilke aktører som har størst andel prosjektverdi av disse prosjektene på de viktigste rollene.

Bilde1-7

Les tidligere rapporter: