Jo «smartere» bygget skal være, dess viktigere er den tekniske entreprisen i bygge- prosjektet. I Byggfaktas database er rollen rådgivende ingeniør VVS (RIV) den som oftest er registrert på igangsatte byggeprosjekter i 2017. Rollen rørlegger følger tett etter.

 

Bilde1-1

Les tidligere rapporter: