Nye tall viser en klar fremgang i antall produktbeskrivelser av stål, mur/betong og tre. For ett år siden, var det 640 prosjekter. I 2018 er det 1190 prosjekter, en øking på nær 86 prosent sammenlignet med 2017.

 Bilde2-1

  

Les tidligere rapporter: