Forside.jpg

Ny rapport: Helsemilliardene "ruler"

Den største andelen av planene er innenfor nybygg.

En ny rapport fra Byggfakta viser at det er planlagt totalt 747 prosjekter med en planlagt verdi på 127 350,8 millioner innen fagområdet helse og omsorg. Tallene er hentet fra Norges største prosjektdatabase, Byggfakta Live. 

Les tidligere rapporter: