Nybygg – Tilbygg – Rehabilitering

Grunnlaget for denne rapporten er tatt ut i starten av mars 2020 og er en av de første rapportene som viser Byggfakta databasen med ny geografisk inndeling. Som det går frem av oversiktene er den største kategorien alltid nybygg. Inneværende år og kommende år er alltid det den største kategorien og i de fleste sammenhenger er Viken klart største byggefylke foran Oslo.

nybygg-tilbygg3

 

Fyll ut og få tilsendt rapporten gratis

Ønsker du tilgang til prosjektinformasjon fra byggebransjen i Norge?

Få en gratis demo på tjenesten Byggfakta Live som er
Nordens største database
for byggeprosjekter.

Få gratis visning

Les tidligere rapporter:

 

1
2
3_ny

Datagrunnlag og metode

Rapporten er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase som inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter. Rapporten er basert på over 20 000 individuelle prosjekter, alt fra rehabiliteringer av mindre bygg, tilbygg og store byggeprosjekter som byutviklingsprosjekter og broforbindelser til flere milliarder kroner. Rapporten dekker det profesjonelle prosjektmarkedet, både offentlige profesjonelle og private byggeprosjekter.

Omfang
Dataene inkluderer både nybygg, tilbygg og rehabilitering inkludert oppussing, interiør og eksteriør. Tallene dekker ikke privatpersoners bygging, nye frittliggende hus, hytter, garasje eller en ny carport. Privatpersoners rehabiliteringer er ei heller omfattet. Adressegrunnlag og deler av denne informasjonen for privatpersoner finnes i andre av Byggfakta sine tjenester. Den totale kostnaden for et byggeprosjekt er registrert i statistikken i den måned når konstruksjonen påbegynnes. Metoden gjør at Byggfakta før noen andre kan se endringer i forretningsforholdene, samt endringer innenfor hovedgruppene og bygningstyper.

Innsamling av data
Vi kartlegger aktiviteten til profesjonelle tiltakshavere, arkitekter, rådgivende ingeniører og større entreprenører på jevnlig basis. Vi overvåker alle relevante medier, offentlige papirer og budsjetter - og holder øye med innkjøpsportaler og andre tilførselskanaler. Byggfakta følger de enkelte byggeprosjektene tett. Fra et tidlig stadie, gjennom planleggingsfasen og selve byggefasen, til byggeprosjektet nærmer seg ferdigstillelse og underleverandører er valgt. Våre medarbeidere i undersøkelsesavdelingen undersøker og kontrollerer all informasjon som registreres gjennom grundige telefonsamtaler med prosjektets beslutningstakere - om det er en arkitekt, byggmester, rådgiver eller prosjektleder. På en typisk uke, fullfører undersøkelseavdeling over 2000 telefonintervjuer og følger konsekvent opp, slik at vi sikrer god kvalitet og alltid tar pulsen på det enkelte prosjekt og prosjektenes detaljer.