Byggfakta kårer Norges største entreprenører, målt etter totalverdi på prosjekter. Vi har hentet ut alle igangsatte prosjekter de siste 20 månedene. Totalt er 17 993 prosjekter med i undersøkelsen til en totalverdi på 684 milliarder kroner.

 Bilde1-4

  

Les tidligere rapporter: