Helse- og undervisningsbygg

De neste 6 årene er det identifisert totalt 231 helseprosjekter og 984 undervisningsprosjekter i Byggfakta databasen. Prosjektene fordeler seg på
kr. 78,385 milliarder på helse og kr. 114,483 milliarder på undervisning.

bilde-rapport

 

Fyll ut og få tilsendt rapporten gratis

Ønsker du tilgang til prosjektinformasjon fra byggebransjen i Norge?

Få en gratis demo på tjenesten Byggfakta Live som er
Nordens største database
for byggeprosjekter.

Få gratis visning

Les tidligere rapporter:

 

1
2
3

Datagrunnlag og metode

Rapporten er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase som inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter. Rapporten er basert på over 20 000 individuelle prosjekter, alt fra rehabiliteringer av mindre bygg, tilbygg og store byggeprosjekter som byutviklingsprosjekter og broforbindelser til flere milliarder kroner. Rapporten dekker det profesjonelle prosjektmarkedet, både offentlige profesjonelle og private byggeprosjekter.

Omfang
Dataene inkluderer både nybygg, tilbygg og rehabilitering inkludert oppussing, interiør og eksteriør. Tallene dekker ikke privatpersoners bygging, nye frittliggende hus, hytter, garasje eller en ny carport. Privatpersoners rehabiliteringer er ei heller omfattet. Adressegrunnlag og deler av denne informasjonen for privatpersoner finnes i andre av Byggfakta sine tjenester. Den totale kostnaden for et byggeprosjekt er registrert i statistikken i den måned når konstruksjonen påbegynnes. Metoden gjør at Byggfakta før noen andre kan se endringer i forretningsforholdene, samt endringer innenfor hovedgruppene og bygningstyper.

Innsamling av data
Vi kartlegger aktiviteten til profesjonelle tiltakshavere, arkitekter, rådgivende ingeniører og større entreprenører på jevnlig basis. Vi overvåker alle relevante medier, offentlige papirer og budsjetter - og holder øye med innkjøpsportaler og andre tilførselskanaler. Byggfakta følger de enkelte byggeprosjektene tett. Fra et tidlig stadie, gjennom planleggingsfasen og selve byggefasen, til byggeprosjektet nærmer seg ferdigstillelse og underleverandører er valgt. Våre medarbeidere i undersøkelsesavdelingen undersøker og kontrollerer all informasjon som registreres gjennom grundige telefonsamtaler med prosjektets beslutningstakere - om det er en arkitekt, byggmester, rådgiver eller prosjektleder. På en typisk uke, fullfører undersøkelseavdeling over 2000 telefonintervjuer og følger konsekvent opp, slik at vi sikrer god kvalitet og alltid tar pulsen på det enkelte prosjekt og prosjektenes detaljer.