I 2018 ble det igangsatt 11420 byggeprosjekter til en samlet verdi 506 milliarder kroner. Omlag 4200 prosjekter årlig er innen nybygg og anlegg, mens over 7000 prosjekter er innen rehabilitering. Tak og fasade var en egen rapport i april 2018. Vi har nå oppdatert tallene.

Bilde1rapp

Les tidligere rapporter: