Energi og ventilasjon er stikkordet i denne rapporten, og blant de største suksesskriteriene for å oppnå en grønn utvikling. Rapporten går dypere inn i el-, VVS- og ventilasjonsrollene for rådgivende ingeniører og utførende entreprenører. Vi ser på geografisk fordeling, fordeling på kategori, de største i bransjen, samt prosentvise andeler.

 forside bilde M

  

Les tidligere rapporter: