Helsenorge har planlagt å investere hele kr. 85,5 milliarder kroner de neste fem årene. De klart største investeringene kommer i Oslo som får en andel på drøyt 31 prosent av investeringene.

Side1helse

Les tidligere rapporter: